"Den helvetes kjærleiken"

26.01.2022

Utsolgt.

Ei kjenslevar, erotisk, dramatisk, sjølvutleverande-

men likevel universell- diktsamling

om den helvetes kjærleiken.

Litt om diktsyklusen "Den helvetes kjærleiken». 

Ideen til boka kom til verda for nesten tjue år sidan, etter eit samlivsbrot.  Kjærleiken er både vakker og vanskeleg og kjem ikkje med nokon fasit. Likevel kan ein forstå litt meir av han ved å setje ord på kjensler og tankar.

Forfattaren har tidlegare gitt ut diktboka «Sønnavind»(utseld) og var med i antologiane «Vilje» og «Det var en gang» på Alea forlag.


Diktboka Den helvetes kjærleiken fortel ei historie- om kjærleiken frå A til Å, og frå A igjen. Det er ei sterk, erotisk, dramatisk og tøff historie.